Een dorp voor morgen

14 Oktober 2018

Een dorp voor morgen

Groen is terug van weg geweest in de Olense gemeentepolitiek! Meer dan ooit voelen we de nood om een progressieve visie voor de toekomst te bieden en een positief alternatief. Ecologische transitie, milieubewust leven, duurzaamheid, inspraak en nieuwe vormen van democratie, ecosystemen, dat zijn voor ons geen lege begrippen maar handvaten voor onze en jouw toekomst. Als Groen Olen stimuleren we het bestuur in Olen om beslissingen te nemen voor een gemeente die klaar is voor een duurzame toekomst voor jou en mij, én voor onze kinderen en kleinkinderen. Kortom: Groen Olen wil bouwen aan de gemeente van de toekomst voor inwoners én omgeving. Hoe willen we dat doen? We ontwierpen een nieuwe visie op de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen binnen een gemeente, en brachten deze samen in één geheel onder de vorm van een beleidswiel. Hierin zie je hoe we enkele thema’s –zowel klassieke beleidsthema’s als enkele overkoepelende thema’s- bij iedere beleidsbeslissing mee in overweging zullen nemen. Deze richtinggevende thema’s werden uitgewerkt in ons programma en worden de volgende dagen aan jullie in aparte teksten voorgesteld.