Duurzaamheid

14 Oktober 2018

Duurzaamheid

Mobiliteit We geven prioriteit aan de zwakke weggebruikers. Er zijn nog te veel gevaarlijke punten. Wij wensen die op gemeentelijk niveau in kaart te brengen, en daarna te bepalen welke het dringendst dienen aangepakt te worden, te beginnen met oversteekplaatsen in de kernen en in de buurt van scholen (Fietsstraten!). Groen Olen moedigt alternatieve vormen van mobiliteit aan: Autodelen, onder andere via zelf op te starten groepen met juridische hulp van reeds bestaande organisaties. En waarom zouden we de voertuigen van het gemeentelijk wagenpark niet mee inzetten in een autodeelverhaal? Fietsdelen en -herstellen. Op termijn willen wij mobiliteit als dienst kunnen aanbieden, op maat van de gebruiker. Ruimte en infrastructuur Wij gaan voor een behoud van de deelgemeenten en een versterking van de kernen. Op die manier blijven het bestuur en de inwoners in verbinding met elkaar. Ook mensen die wat minder mobiel zijn kunnen zo steeds de gemeente ook fysiek blijven bereiken. Dit is een strategische en toekomstgerichte keuze.Gezien men op Vlaams niveau blijft inzetten op fusioneren van de gemeenten, zal dit hoogstwaarschijnlijk voor Olen op een dag ook een vraagstuk worden. Op dat ogenblik staan we als gemeente sterker als we lokaal verankerd blijven. Tegelijk kijken wij uit naar een verdere digitalisering van de gemeentediensten, waarbij ook steeds gedacht wordt aan de mensen zonder toegang tot de online platformen. Daarom zouden die mensen in elke publieke ruimte, zoals het sociaal huis, lokaal dienstencentrum Komie Geire, de bibliotheek, gratis toegang moeten hebben tot een toestel om online diensten en documenten aan te kunnen vragen.Leegstaande of tijdelijk leegstaande gebouwen worden ingezet voor korte termijn initiatieven zoals pop-up zaken, jeugdinitiatieven, kunstevenementen, … We dromen van een sociale groene ruimte per deelgemeente: een groene open ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, onthaasten, een babbeltje maken, samen wandelen, fietsen of petanque spelen, samen bezig zijn in een rustgevende groene omgeving. Circulaire economie Wij willen lokale deelinitiatieven ondersteunen bv. gemeenschappelijk wonen, gedeelde voedselproductie, gedeelde spullen, Repair Café. Voor Olen kiezen wij voor de aanleg van één of meerdere spullenbibs. Een spullenbib is een ruimte om een "bibliotheek voor spullen" te organiseren, waar men tegen een kleine jaarlijks bijdrage dingen kan ontlenen, zoals bijvoorbeeld klein gereedschap, bordspellen, stoelen/tafels, borden/bestek, ...We kiezen voor een gemeentelijk circulair aankoopbeleid, van kantoormaterialen tot de groendienst, met een duidelijke voorkeur voor:  diensten ipv producten hergebruikte/opgewaardeerde/tweedehands goederen herbruikbare materialen duurzaam biogebaseerd of biodegradeerbaar materiaal delen van middelen Duurzame energie van eigen bodem Wij willen investeren in een fossielvrije gemeente door energiebesparing, hernieuwbare energie en een slim net: Energiebesparing wordt actief ondersteund door het geven van energieadvies op maat en begeleiding bij renovaties. Investeren in hernieuwbare energie wordt aangemoedigd, op particulier en op organisatieniveau. Uitfasering van fossiele brandstoffen gaat samen met het ontwerpen van een slim groen net. Voeding en landbouw Wij gaan voor lekker en gezond eten uit de buurt en willen daarom ruimte maken voor lokale productie. lokale bedrijven aanmoedigen om mee te stappen in de lokale keten. het uitbouwen van een lokale afzetmarkt ondersteunen (vb via Voedselteams,een lokale avondmarkt) een lokale voedselstrategie ontwikkelen. Klimaat De gemeente engageert zich mee om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij leven in een dorp, maar ook in een grotere wereld en planeet. Kleine acties ter bevordering van het klimaat kunnen ook hun steentje bijdragen aan een gezonde planeet voor onze achterkleinkinderen.