Meerjarenplan 2020-2025

30 December 2019

Meerjarenplan 2020-2025

www.olen.be/meerjarenplan

Op 4 december keurden we op de gemeenteraad een ambitieus meerjarenplan goed, dat de fundamenten legt voor Olen voor de volgende jaren. Zeven strategische beleidsdoelstellingen en meer dan 400 acties voor Olen! Je kan ze allemaal nalezen en opvolgen op de website van de gemeente Olen: www.olen.be/meerjarenplan. Yes we can!