Tine Symoens

Tine Symoens

Tine Symoens

Tine (67) timmert al heel wat jaren aan de weg. 25 jaar onderwijs aan adolescenten en anderstaligen confronteerden haar met andere noden, opinies, perspectieven en levenswijzen. Zorg is voor haar een permanente bekommernis en uitdaging tot inzet. In een snel veranderende wereld engageert ze zich in allerlei vormen van samenleven en deeleconomie: vrouwenvereniging en Vierde Pijler, buurtwerking en ontwikkelingssamenwerking, ruilpleinen en repair cafés.

'De wereld staat niet stil, ik mag ook niet stilstaan. En ik wil me inzetten om die wereld, onze wereld, beter te maken. Dat kan enkel samen met alle anderen. Samen nadenken, samen overleggen, samen beslissen, samen uitvoeren. En samen gelukkig zijn.'

Al 35 jaar actief voor, in en met Groen (voordien Agalev). Een hele geschiedenis al. Maar niet opgeven, dat is haar motto. Blijven ijveren voor de goede zaak, de zaak van de democratie, de klimaatzaak, de milieuzaak, de zaak van onze kinderen en kleinkinderen. Niet zitten meuzzen, maar iets doen!

Tine Symoens

Tine (67) timmert al heel wat jaren aan de weg. 25 jaar onderwijs aan adolescenten en anderstaligen confronteerden haar met andere noden, opinies, perspectieven en levenswijzen. Zorg is voor haar een permanente bekommernis en uitdaging tot inzet. In een snel veranderende wereld engageert ze zich in allerlei vormen van samenleven en deeleconomie: vrouwenvereniging en Vierde Pijler, buurtwerking en ontwikkelingssamenwerking, ruilpleinen en repair cafés.

'De wereld staat niet stil, ik mag ook niet stilstaan. En ik wil me inzetten om die wereld, onze wereld, beter te maken. Dat kan enkel samen met alle anderen. Samen nadenken, samen overleggen, samen beslissen, samen uitvoeren. En samen gelukkig zijn.'

Al 35 jaar actief voor, in en met Groen (voordien Agalev). Een hele geschiedenis al. Maar niet opgeven, dat is haar motto. Blijven ijveren voor de goede zaak, de zaak van de democratie, de klimaatzaak, de milieuzaak, de zaak van onze kinderen en kleinkinderen. Niet zitten meuzzen, maar iets doen!